een totaal van 125 pagina’s op het Internet werden onderzocht en een totaal van 73 records verwerkt

MADRID, 2 ( EUROPA PRESS)

Spaanse Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten ( AEMPS) toegestaan vorig jaar de marketing van 1,934 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat een 40 procent meer betekende dan in 2010; 77 procent van deze vergunningen correspondeert met generieke geneesmiddelen, volgens verzamelen zijn geheugen 2011 gepubliceerd deze maandag, en waar het is duidelijk hij heeft gezien verhoogde activiteit op alle gebieden.

Dus benadrukt dat op het gebied van geneesmiddelenbewaking, in 2011 ontvangen en beoordeeld 14.886 meldingen van vermoedelijke nadelige drugs reacties; terwijl in het hoofdstuk van illegale en nagemaakte medicijnen, verwezen zij naar het Agentschap 3.936 monsters, 93 procent meer dan het vorige jaar.

Bovendien geautoriseerde 748 klinische proeven en 160 in het onderzoek fase met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en 19 klinische proeven en 8 producten in geneesmiddelen voor diergeneeskundig onderzoeksfase. Ook gemachtigd 25 klinisch onderzoek met medische apparaten.

Dit geheugen, uitgelegd van het ministerie van gezondheid, sociale diensten en gelijkheid, inzicht in de belangrijkste indicatoren die toestaan om te weten van de evolutie van hun activiteit, alsmede de projecten en vooruitgang in het afgelopen jaar, waarin er uitstekende is een opmerkelijke verhoging van de efficiëntie in beheer.

“The AEMPS heeft ontwikkeld in 2011 een intense burgers hebben van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, medische hulpmiddelen, cosmetica en persoonlijke hygiëne met alle vereiste garanties te laten werken.” “Alle terreinen gestegen hun activiteit en efficiëntie,” toegevoegd.

93% Meer monsters te analyseren

Op het gebied van inspectie en controle van drugs tijdens het jaar 2011 het hoge aantal uitgevoerde inspecties heeft gehandhaafd. Met name het hoge percentage van internationale, 12 procent van het totaal, meestal op verzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, door haar afkorting in het Engels).

Ten aanzien van de procedure op illegale en nagemaakte, drugs in 2011 bleef de opwaartse trend in alle procedures. Opgemerkt moet worden de aanzienlijke toename van het aantal monsters verzonden door de rechtbanken en instanties en veiligheid krachten van de staat, die in 2011 bij de figuur van 3.936 monsters (93% meer dan in het jaar 2010 aangekomen).

In 2011 ook aanzienlijk verhoogd het aantal drugs die verslagen over de risico’s zijn uitgegeven gesteld aan gezondheid illegaal gebruik en verhoogde activiteit op de illegale verkoop van geneesmiddelen via het Internet. Een totaal van 125 pagina’s zijn onderzocht en een totaal van 73 records verwerkt.

Drugs, cosmetica en veterinaire

Naast de “stijgende” vergunningen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, het Agentschap belicht de verhoging in resolutie van variaties in de vergunning van deze geneesmiddelen. Systemen variaties of variaties type I, met 21.338 opgelost variaties (122% meer dan in 2010), allebei in de type II, die van invloed op de kwaliteit, veiligheid of werkzaamheid van het geneesmiddel, met 7.111 opgelost variaties (33% meer in 2010).

Van de geneesmiddelenbewaking, opgemerkt moet worden dat het systeem Spaans voor geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik 14.886 kennisgevingen van vermoedelijke bijwerkingen ontvangen.

Op het gebied van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zijn gemachtigd de afzet van 136 geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik met een duidelijke stijging van de resolutie van vergunning variaties minor of type I 1.888 opgelost variaties (250% meer dan in het jaar 2010) en grote variaties of type II, met vastberaden 435.

Op de activiteit van diergeneeskundige geneesmiddelenbewaking, in 2011 is de technische Commissie van de Spaanse systeem voor diergeneeskundige geneesmiddelenbewaking gelanceerd. Er waren een totaal van 424 kennisgevingen van bijwerkingen in Spanje en 1.136 kranten rapporten van veiligheid (IPSs). Wat is betreffende de kennisgeving van kwaliteit gebreken, 19 meldingen, die leidde tot drie waarschuwingen voor deze redenen werden afgehandeld.

Toegekend op het gebied van medische hulpmiddelen, de AEMPS, de CE-markering van overeenstemming met 213 producten (486 varianten van marketing) en de certificaten van EG 121 producten (337 varianten van marketing), uitgebreid 119 audits van kwaliteit fabrikanten maken.

Als voor de voorstellingen voor het toezicht op deze producten, opgenomen een aanzienlijke stijging in vergelijking met voorgaande jaren, met 2.378 meldingen ontvangen tijdens de jaren 2011 en 638 broadcast waarschuwingen (16%. dan in het jaar 2010). Ook opgenomen een aanzienlijke verhoging van de activiteit van marktcontrole in de opsporing van medische hulpmiddelen niet compatibel en illegale.

Op het gebied van cosmetica en producten voor persoonlijke hygiëne, de grootste toename van activiteiten heeft genomen plaats in de controle van de markt met 1,988 optredens (32% meer dan in 2010) en de uitgifte van certificaten voor uitvoer (1,728 certificaten).

. Op het gebied van cosmetica en persoonlijke hygiëne producten zijn geautoriseerde 96 producten voor persoonlijke hygiëne en 197 wijzigingen van toegelaten producten en geregistreerde 25.713 informatie ten behoeve van cosmetica medische behandeling (IETMS). In cosmetica 19 schadelijke effecten werden onderzocht en aan de autonome gemeenschappen 145 Europese waarschuwingen werden toegezonden.

Leiderschap in het Europese netwerk van agentschappen

The AEMPS verzamelt in zijn geheugen zijn interventie in de evaluaties en controles die van het Europees Geneesmiddelenbureau worden gecoördineerd en wijst op de vijfde plaats in hetzelfde als Rapporteur op procedures voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik gecentraliseerde type; vierde plaats als referentielidstaat op Europese procedures voor toelating van wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik of het feit dat ze een van de eerste agentschappen in nummer van de internationale controles van normen van goede klinische praktijken.

Op het gebied van internationale samenwerking, de AEMPS onderhoudt een permanente lijn van de samenwerking met Latijns-Amerika, door autoriteiten Competentes in geneesmiddelen van de vergaderingen Iberoamerican landen (EAMI). In 2011, de uitvoering van het regionale systeem van geneesmiddelenbewaking in Midden-Amerika en de Dominicaanse Republiek werd geduwd.

Aan de andere kant, de activiteit van hoogtepunten zijn een nieuw web ' www.aemps.gob.es ' ingediend vorig jaar met als doel verbetering van de toegang van burgers en professionals om de informatie van de producten het regelt en de acties die worden uitgevoerd op dezelfde.

Indicatoren van de rol van het Agentschap in dit verband zijn de meer dan 4 miljoen bezoekers, meer dan 8 miljoen documenten van informatiebladen en brochures met informatie over medicijnen gedownload door burgers, of de meer dan 200 briefing merkt en gepubliceerd op het web alerts, dit alles via het jaar 2011.